ლაბორატორია

„კლინიკა ნიუმედის“ ლაბორატორიული სამსახური ჩამოყალიბდა 2008 წელს. იგი ორიენტირებული პაციენტთა მომსახურების ხარისხზე.

ლაბორატორია აღჭურვილია მსოფლიო ლიდერი კომპანიების მიერ წარმომუბული ანალიზატორებით.

ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სახეობის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას შემდეგი მიმართულებებით: ბიოქიმია, ჰემოსტაზი, იმუნოლოგია, სეროლოგია, მიკრობიოლოგია, ჰემატოლოგიური და ზოგადკლინიკური კვლევები.

დღესდღეობით ჩვენს ლაბორატორიაში დღეში საშუალოდ 200 გამოკვლევა სრულდება.

პაციენტების მოთხოვნით, „კლინიკა ნიუმედის“ სერვისებს, დაემატა ლაბორატორიული მომსახურება ბინაზე გამოძახებით.